Iron (Jizo, Brush Rest, PaperWeigh)

Previous
Iron (Jizo, Brush Rest, PaperWeigh)


masako@mingeijapan.com© Mingei Japan   2012