Tin Toy

H 2" X W 3"

Tin Toy
masako@mingeijapan.com© Mingei Japan   2012